Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zullen steeds van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt in de webshop van Antiloop Liedekerke, gevestigd te 1770 Liedekerke, Stationsstraat 71; met ondernemingsnummer BE0865.086.085; hierna verkoper genoemd.

Door het feit dat de klant akkoord gaat met deze voorwaarden, is deze geacht deze wetens en willens te hebben goedgekeurd. Het louter niet apart ontvangen, of niet kunnen opvragen in de moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, word je geacht deze voorwaarden te aanvaarden.

Niettegenstaande deze wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor Belgische klanten, daar het aanbod exclusief bestemd is voor in België woonachtige klanten.

Antiloop Liedekerke behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

De klant wordt geacht juridische bekwaamheid te hebben om een bestelling te kunnen plaatsen.

Alle prijzen zijn aangeduid en uitgevoerd in Euro, en kunnen aangepast worden zolang de bestelling niet afgerond werd, met voorbehoud voor materiële vergissingen. De prijzen zijn inclusief BTW. Voor een verzending via bpost in België betaalt u 3,95 euro verzendingskosten.

Elke bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden naar mate van beschikbaarheid, per e-mail of telefonisch contact.

De leveringstermijn bedraagt 1 tot 7 werkdagen.

Je kunt er tevens voor kiezen het artikel af te halen in de winkel tijdens de reguliere openingsuren.

Bij zelf afhalen in de winkel kan de betaling cash of via bancontact gebeuren.

Bij thuisbestelling kan de betaling gebeuren via overschrijving of bankcontact bij levering. Pas na bevestiging van betaling zal het eigendomsrecht overgedragen worden.

De online bestelde artikelen kunnen binnen de 14 dagen gratis omgeruild worden in de winkel, mits ongebruikte staat van het goed. Deze staat zaal bepaald worden door de verkoper.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, foute behandeling, verkeerd gebruik van een artikel door de klant.

De verkoper zal alle redelijke voorzorgen nemen die in haar reguliere macht liggen voor de gegevens van bestelling en betaling te beveiligen. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie die je verstrekte bij een bestelling bij Antiloop Liedekerke.

De goederen zijn onderworpen aan de wettelijke garantie zoals voorzien in de wet van 1 september 2004.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde instantie volgens de territoriale bevoegdheid voor Liedekerke.

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.